Kỉ niệm 100 năm sáng lập công ty .

Các công trình hướng tới 100 năm tiếp theo.

Thiết lập hệ thống máy phát điện năng lượng mặt trời số 1 và số 2 tại thành phố Miki, Tỉnh Hyogo.
 - Tổng công suất thiết bị 2406.18 KW.
 - Bắt đầu đi vào hoạt động ngày 27 tháng 11 năm 2015.

Thiết lập hệ thống máy phát điện năng lượng mặt trời tại thành phố Toyobashi, Tỉnh Mie.
 - Tổng công suất thiết bị 599.85 KW.
 - Bắt đầu đi vào hoạt động ngày 31 tháng 3 năm 2017.

Thiết lập hệ thống máy phát điện năng lượng mặt trời tại thành phố , Tỉnh Hyogo.
 - Tổng công suất thiết bị 250 KW.
 - Bắt đầu đi vào hoạt động ngày 19 tháng 4 năm 2017.

Thiết lập hệ thống máy phát điện năng lượng mặt trời tại thành phố Himeji, tỉnh Hyogo.
 - Tổng công suất thiết bị: 1504.8 KW.
 - Bắt đầu đi vào hoạt động từ ngày 18 tháng 12 năm 2018.

Thiết lập hệ thống máy phát điện năng lượng mặt trời tại thành phố Ooda, tỉnh Shimane.
 - Tổng công suất thiết bị: 2,017.8 KW.
 - Bắt đầu đi vào hoạt động từ ngày 17 tháng 5 năm 2019.

Thiết lập hệ thống máy phát điện năng lượng mặt trời tại thành phố Tsu, tỉnh Mie.
 - Tổng công suất thiết bị: 1,108.8 KW
 - Bắt đầu đi vào hoạt động từ ngày 12 tháng 6 năm 2019.

Thiết lập hệ thống máy phát điện năng lượng mặt trời tại thành phố Bizen, tỉnh Okayama.
 - Tổng công suất thiết bị: 400 KW
 - Bắt đầu đi vào hoạt động từ ngày 10 tháng 9 năm 2019.

Thiết lập hệ thống máy phát điện năng lượng mặt trời tại thành phố Nirasaki, tỉnh Yamanashi.
 - Tổng công suất thiết bị: 1,948.1 KW
 - Bắt đầu đi vào hoạt động từ ngày 31 tháng 3 năm 2021.

お気軽にお問い合わせください。

お問い合わせはこちら
Copyright 2022 株式会社梶原鉄工所