Đoạn phim về lịch sử công ty Kajiwara. (Trong đoạn phim chỉ thể hiện Tiếng Nhật)

Chúng tôi đã chuẩn bị một đoan ghi hình chặng đường lịch sử phát triển 100 năm của công ty.
Xin vui lòng đón xem.

https://www.kajiwara-ltd.co.jp/vn/history

お気軽にお問い合わせください。

お問い合わせはこちら
Copyright 2024 株式会社梶原鉄工所