Hàn

Hàn
 • Giấy chứng nhận thợ hàn theo tiêu chuẩn JIS (JISZ3801, JISZ3281, JISZ3841).
  Chế tạo thiết bị áp lực sử dụng cho tàu thuyền (Như thiết bị trao đổi nhiệt kiểu KJ).
 • Thu thập được các giấy chứng nhận từ các hiệp hội tàu thuyền (NK, LR, DNVGLAS, BV, KR).
  Chứng nhận thợ hàn của hiệp hội tàu thuyền NK.
 • Sở hữu giấy phép sản xuất được 17 loại nồi hơi và 19 loại bình chứa áp lực theo tiêu chuẩn loại 1 ,theo luật an toàn vệ sinh lao động.
  Sở hữu 15 loại thợ hàn nồi hơi, theo luật thi công hàn.
 • Sản xuất các thiết bị áp lực thích hợp với luật điện lực ( Hướng tới nhà máy nhiệt điện).
  Sở hữu và chứng nhận có 22 loại thợ hàn nồi hơi, theo luật thi công hàn.
  Trên đây là các chứng chỉ có được, từ các bộ phận cấu tạo thông thường cho tới thiết bị bình bồn, đường ống áp lực theo yêu cầu pháp lệnh quy định.
  Chúng tôi đang vận dụng kỹ thuật hàn chất lượng cao đểđáp ứng nhu cầu khách hàng.

pagetop