Kỉ niệm 100 năm sáng lập công ty .

Thiết lập hệ thống máy phát điện năng lượng mặt trời tại thành phố Ooda, tỉnh Shimane.
 - Tổng công suất thiết bị: 2,017.8 KW.
 - Bắt đầu đi vào hoạt động từ ngày 17 tháng 5 năm 2019.

pagetop