Hệ thống KPT
(Hệ thống vận chuyển bụi bằng khí áp lực cao).

Thông tin liên quan về hệ thống KPT.

Khái niệm.
Là phương thức vận chuyển bụi do không khí áp lực cao.

 1. Vận chuyển bằng chân không.
 2. Vận chuyển bằng áp lực thấp.
 3. Vận chuyển bằng áp lực cao.

Tuy có 3 phương pháp nhưng hệ thống KPT tương ứng với vận chuyển bụi bằng áp lực cao.
( Công ty Kajiwara có thể sản xuất được cả 3 hệ thống).

Đặc trưng của hê thống vận chuyển bụi bằng áp lực cao.
 • Có thể đối ứng từ tro bụi của các lò thiêu kết tới bụi than trong các nồi hơi.
 • Có thể vận chuyển bụi với cự li dài.
 • Có thể chịu được mài mòn do bụi ở các phần đoạn cong của ống vận chuyển bụi.
 • Hiệu quả vận chuyển bụi có tính hút ẩm.
 • Giảm chi phí sản xuất máy vận chuyển bụi băng tải.

Các hệ thống chủ yếu cần thiết thiết bị là
 • Nhà máy sản xuất thép trong quốc nội (Lò điện, lò cao).
 • Nhà máy thiêu kết rác thải.
 • Tái chế rác thải nông nghiệp.
 • Hệ thống thiết bị hóa học.

pagetop