Hệ thống lọc bụi túi vải.

Thông tin liên quan về hệ thống lọc túi vải.

Khái niệm cần thiết.
Hệ thống lọc bụi túi vải là hệ thống trừ khử khí bụi ôi nhiễm từ khí thải có lẫn bụi từ trong các lò thiêu kiết, nồi hơi.

Đặc điểm cấu tạo hệ thống lọc bụi túi vai theo hình thức KJ.
Khí ôi nhiễm khi đi qua hệ thống lọc bụi túi vải thì bụi sẽ bị giữ lại, sau đó là dùng khí áp lực cao để tác động lên bề mặt túi lọc khiến cho bụi rơi lắng xuống bồn chứa. chiều dài túi vải thì tùy theo từng trường hợp sẽ thay đổi nên khả năng giảm được chiều rộng thiết bị.
Có thể xử lý được từ lưu lượng nhỏ tới lưu lượng lớn ( Max 16000m3/min).
Sản phẩm có thể chế tạo và sản xuất được trong nước nhưng để giảm chi phí theo yêu cầu khách hàng thì sản phẩm có thể sản xuất tại nước ngoài.
Hiện tại đã thực hiện sản xuất tại Trung Quốc, Đài Loan, Thái Lan, Việt Nam.

Các hệ thống chủ yếu cần thiết thiết bị là
  • Nhà máy sản xuất thép trong quốc nội (Lò điện, lò cao).
  • Nhà máy thiêu kết rác thải.
  • Tái chế rác thải nông nghiệp.
  • Hệ thống thiết bị hóa học.

pagetop