Xưởng hoàn thiện.

Xưởng hoàn thiện.

Trong những năm gần đây chất lượng gia công và chế tạo cơ khí đã tăng lên đáng kể. Sản phẩm cần phải hoàn thiện bằng tay đã giảm đi nhiều. Tuy nhiên đối với công ty chúng tôi trong những giai đoạn cuối của sản phẩm thì để nâng cao chất lượng sản phẩm, hoàn thiện sản phẩm bằng tay vẫn đang được khách hàng yêu cầu.

pagetop