Quản lý chất lượng

Công ty chúng tôi có trang bị phòng quản lý chất lượng và thực hiện các nghĩa vụ theo như phần dưới đây

  • Xây dựng, duy trì, quản lý biểu tiến độ quản lý chất lượng.
  • Xây dựng, đổi mới biểu tiêu chuẩn.
  • Điều chỉnh máy đo cơ khí.
  • Thực hiện nghĩa vụ kiểm tra vật liệu và sản phẩm.
  • Quản lý phương châm công ty.
  • Thực hiện công việc theo tiêu chuẩn ISO.
  • Truy cứu nguyên nhân và đối sách đối với công trình lỗi.
  • Cải thiện các công trình.
  • Thực thi các chương trình đào tạo chất lượng cho các bộ phận sản xuất.
pagetop