Quản lý an toàn

An toàn lao động – Công việc đáng tin cậy- Lao động hăng say.
An toàn lao động là đường lối cốt lõi trong lao động.
Chúng tôi cùng nhau xây dựng vững chắc đường lối hoạt động.

Khái niệm an toàn vệ sinh lao động là phương châm cơ bản của công ty chúng tôi. Trước năm 1990 là thời đại phát triển thiết bị và xây dựng hệ thống tiêu chuẩn an toàn. Sau năm 1990 mục tiêu trọng điểm đó là các hoạt động phòng chống thiên tai nhằm giảm các thảm họa thiên nhiên lớn. Những năm gần đây chúng tôi đang triển khai những hoạt động văn hóa an toàn và quản lý sức khỏe để phòng chống thảm họa thiên nhiên xảy ra. Tiến tới xây dựng công trường lao động an toàn và đáng tin cậy.

pagetop